Het duurzaam verwerken van mondkapjes na de corona crisis

Lees verder

'Operatie Mondkapje' - Het recyclen van mondkapjes

De uitdaging

Tijdens de corona crisis had het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) de taak om de inkoop op zich te nemen om landelijk genoeg materialen voor de zorgn te hebben. Tegen die tijd was dat hard nodig, omdat er snel gehandeld moest worden. 

Toen de vaccinaties op gang kwamen, en de markt haar capaciteit en de productieketen weer op orde had, ontstond een overschot. Voor dit project is gekeken hoe wij het overschot aan mondneusmaskers (“mondkapjes”), duurzaam kunnen verwerken. 

Tijd om actie te nemen

The Happy Activist heeft bureau LCH benaderd om een duurzame circulaire oplossing te zoeken voor mondkapjes. Wij zijn hierbij betrokken geraakt als kennis expert en ketenregisseur. Hierin heeft bureau LCH ons gevraagd een marktconsultatie uit te voeren. De inzichten uit deze consultatie zijn opgenomen in de daaropvolgende aanbestedingseisen. 

Van mondkapje, naar plaatmateriaal

De aanpak

Gedurende 3 maanden is een marktconsultatie gehouden. Dit hebben we vanuit twee invalshoeken benaderd. Ten eerste hebben we partijen aangesproken die, vaak op kleine schaal, oplossingen hadden met de vraag of deze de wens hadden deze oplossing te schalen. Aan de andere kant zijn grote industriële partijen benaderd met de vraag of deze stroom met aanpassingen in hun systeem geschikt zou zijn als grondstof. 

Operatie mondkapje

Onder de titel ‘operatie mondkapje’ zijn we samen met The Happy Activist een campagne gestart om oplossingen te scouten voor 3 type mondneusmaskers, met een totaal volume van 280 miljoen stuks. 

Van mondkapje, naar plaatmateriaal

Bin there
Done that

The bin methode

Vooruitblik 2025

Het effect

De mondneusmaskers bleken goed verwerkt te kunnen worden, en waren gewild door de markt. De resultaten van de marktconsultatie zijn meegenomen in de aanbesteding, waardoor circulaire oplossingen meer punten konden verdienen. 

“The Bin had de inhoudelijke expertise om mij verder te helpen met dit project.”

Matthijs Jaspers – The Happy Activist

Uitgelichte projecten

Get in
the bin!

Wil jij ook koploper worden in de circulaire economie? Stuur ons een bericht en start de beweging naar een wereld zonder afval.